Regels en gegevensbescherming zijn een must

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Reserveringsvoorwaarden
 
Wij hebben onze appartementen liefdevol ingericht en willen onze gasten graag een feel-good sfeer garanderen. Om ervoor te zorgen dat het zo lang mogelijk zo blijft, gaan we ervan uit dat onze eigendommen met respect worden behandeld. Er zijn ook enkele regels die van toepassing zijn op onze appartementen: in de appartementen en kamers, maar ook ervoor en op het balkon absoluut rookverbod! Er zijn rookmelders geïnstalleerd. De opgegeven persoonscapaciteiten moeten worden aangehouden Feesten zijn niet toegestaan ​​Slaap moet in acht worden genomen van 00.00 tot 08.00 uur met inachtneming van andere gasten Saunabediening alleen op afspraak Onze prijzen zijn in euro's. De prijs is inclusief het gebruik van het binnenzwembad, wifi-toegang, het linnenpakket (beddengoed, handdoeken, theedoek) en de eindschoonmaak. Gebruik van de sauna tegen betaling en beschikbaarheid op afspraak.
 
Inchecken en uitchecken
 
De appartementen zijn beschikbaar voor u op de dag van Aankomst vanaf 15.00 uur beschikbaar en moet op de dag van Vertrek uiterlijk 11.00 uur tenzij anders afgesproken.
 
Annuleringsvoorwaarden
 
Voor boekingen die tot 14 dagen voor de dag van aankomst worden geannuleerd, ontvangt de vakantieganger 100% restitutie. Er zijn geen reserveringskosten voor de vakantieganger. Voor boekingen die tot 7 dagen voor de dag van aankomst worden geannuleerd, ontvangt de vakantieganger 50% restitutie. Voor het bedrag dat de verhuurder aanhoudt, gelden voor de vakantieganger reserveringskosten. 
 
Annuleringen en wijzigingen
 
 U kunt uw reservering annuleren of wijzigen in overeenstemming met ons annuleringsbeleid. Om uw reservering te wijzigen hebben we de volgende gegevens nodig: dag van aankomst, uw naam, gegevens of u een wijziging of annulering wilt. Als u uw reservering via een online systeem heeft gemaakt, moet u de wijziging of annulering via hetzelfde online systeem doorvoeren. Als je via onze website hebt geboekt, neem dan direct telefonisch of per e-mail contact met ons op, zodat we je snel kunnen helpen.
 
betalingsregelingen
 
Nadat de boeking is bevestigd, is betaling van de totale prijs verschuldigd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling tegen betaling de boeking te annuleren en de woning aan iemand anders te verhuren.
 
Verplichtingen van de huurder
 
De huurder verplicht zich om het gehuurde en de inventaris met de nodige zorg te behandelen. Huurder is gehouden tot vergoeding van de toerekenbare schade aan stoffering, gehuurde kamers of het gebouw alsmede aan de voorzieningen behorende bij de gehuurde kamers of het gebouw, indien en voor zover deze toerekenbaar is veroorzaakt door hem of zijn begeleiders of bezoekers. Meld eventuele schade direct.
 
internet gebruik
 
In onze vakantieappartementen bieden wij de huurder gratis internettoegang. Aan de gratis verstrekking kan geen juridische aanspraak op functionaliteit worden ontleend. Dit geldt niet voor bezoeken aan websites waarvoor aparte kosten worden gemaakt. Ook het bezoeken van websites met illegale inhoud is uitgesloten. Huurders en verhuurders komen overeen dat eventuele kosten die worden gemaakt als gevolg van gebruik in strijd met het contract of gebruik in strijd met de hiervoor genoemde kaders komt voor rekening van de huurder. Verder komen de huurder en de verhuurder overeen dat de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte moet stellen als hij / zij kennis of zelfs een vermoeden heeft dat een betaalde of illegale website wordt bezocht of gebruikt. is geopend. Het versturen van berichten met illegale, gewelddadige of pornografische inhoud via de verbinding van de verhuurder is verboden. De huurder is hiervoor aansprakelijk Schade. Gebruik van internettoegang via WLAN De verhuurder onderhoudt internettoegang via WLAN in zijn vakantiehuis. Hiermee kan de huurder de WiFi-toegang tot internet delen voor de duur van zijn verblijf in het vakantieverblijf. De huurder heeft niet het recht om derden gebruik te laten maken van de wifi. De verhuurder staat niet in voor de daadwerkelijke beschikbaarheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van de internettoegang voor welk doel dan ook. Hij is te allen tijde gerechtigd andere medegebruikers geheel, gedeeltelijk of tijdelijk het WLAN te laten exploiteren en de toegang van de huurder geheel, gedeeltelijk of tijdelijk te beperken of uit te sluiten indien de aansluiting op onoordeelkundige wijze wordt of is gebruikt, voor zover verhuurder te vrezen voor een claim en kan dit niet voorkomen met gebruikelijke en redelijke inspanning binnen een redelijke tijd. In het bijzonder behoudt de verhuurder zich het recht voor om de toegang tot bepaalde pagina's of diensten via het WLAN naar eigen goeddunken te blokkeren (bijv. sites die geweld verheerlijken, pornografisch of betaalbaar zijn). Toegangsgegevens: Het gebruik vindt plaats via toegangsbeveiliging. De toegangsgegevens (login en wachtwoord) mogen in geen geval worden doorgegeven aan derden. Indien de huurder derden toegang tot internet wil verlenen via het WLAN, is dit afhankelijk van de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder en de aanvaarding van de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst door de derde, die wordt gedocumenteerd door middel van een handtekening en volledige identificatie. De huurder verbindt zich ertoe zijn toegangsgegevens geheim te houden. De verhuurder heeft het recht om de toegangscodes te allen tijde te wijzigen. Gevaren bij het gebruik van WLAN, beperking van aansprakelijkheid.  De aandacht van de huurder wordt gevestigd op het feit dat het WLAN alleen toegang geeft tot internet, virusbescherming en firewall zijn niet beschikbaar. Het via WLAN tot stand gebrachte dataverkeer is niet versleuteld. De gegevens kunnen daardoor eventueel door derden worden ingezien. De verhuurder wijst er nadrukkelijk op dat het risico bestaat dat malware (bijv. Virussen, Trojaanse paarden, wormen enz.) Kunnen bij gebruik van het WLAN op het eindapparaat terechtkomen. Gebruik van het WLAN is op eigen risico en op eigen risico van de huurder. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de digitale media van huurder als gevolg van het gebruik van de internettoegang, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verhuurder en / of zijn plaatsvervangende agenten. Aansprakelijkheid en vrijwaring van claims.
Als de huurder betaalde websites bezoekt of aansprakelijkheden aangaat, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Hij is verplicht om de toepasselijke wetgeving na te leven bij het gebruik van het WLAN. In het bijzonder zal hij: het WLAN niet gebruiken om toegang te krijgen tot immorele of illegale inhoud of deze te verspreiden; geen auteursrechtelijk beschermde goederen onrechtmatig reproduceren, distribueren of toegankelijk maken; dit geldt met name in verband met het gebruik van file sharing-programma's; neem de geldende jeugdbeschermingsregels in acht; geen intimiderende, lasterlijke of bedreigende inhoud verzenden of verspreiden; Gebruik het WLAN niet om massa-berichten (spam) en / of andere vormen van ongeoorloofde reclame te verzenden. De huurder vrijwaart de verhuurder van het vakantieverblijf voor alle schade en aanspraken van derden wegens onrechtmatig gebruik van het WLAN door de huurder en / of bij overtreding van onderhavige overeenkomst, dit strekt zich ook uit tot het gebruik of de verdediging daarvan gerelateerde kosten en uitgaven. Indien de huurder erkent of moet erkennen dat een dergelijke overtreding van de wet en / of een dergelijke overtreding aanwezig of dreigend is, zal hij de verhuurder van het vakantieverblijf hiervan op de hoogte stellen.
 
 
Speciale opmerkingen
Met of direct na regen is het erg glad en glad op alle paden van het terrein. We dringen er bij onze gasten op aan bijzonder voorzichtig te zijn. Wij hebben naar beste weten alle informatie over ons huis gegeven, maar afwijkingen zijn mogelijk. De gast is aansprakelijk voor schade aan het appartement en inventaris veroorzaakt tijdens de huurperiode, ook veroorzaakt door derden. Dergelijke schade moet onmiddellijk worden gemeld.
Annulering
1. opname
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn begint 14 dagen vanaf de dag dat het contract is gesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u: uw beslissing om u uit dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) meedelen. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.
2. Gevolgen van herroeping
Als u dit contract opzegt, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
AVG (Privacy)
 
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Onze website kan in de regel worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) op onze website worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) mogelijk beveiligingslacunes vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Cookies: Sommige internetpagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Contactformulier: Als u ons vragen stelt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Google Analytics: Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Browser-plug-in. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Bezwaar tegen Gegevensverzameling U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd wanneer u deze website in de toekomst bezoekt: Google Analytics deactiveren Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google. com / analytics / answer / 6004245? hl = de Facebook-plug-ins (Like-knop) Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze website geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server.
Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php. Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. Google+ Onze pagina's gebruiken Google+ functies. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Verzamelen en verspreiden van informatie: u kunt informatie wereldwijd publiceren met de Google + -knop. U en andere gebruikers ontvangen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners via de Google+ knop. Google bewaart zowel de informatie die u +1 voor inhoud heeft gegeven als informatie over de pagina die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1 kan als hint samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die andere identificerende informatie over u hebben. Gebruik van de verzamelde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google. Google kan samengevatte statistieken publiceren over de + 1-activiteiten van gebruikers of geeft dit door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites. YouTube: onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy SSL-codering Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, SSL-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons niet worden gelezen door derden. Bezwaar tegen reclamemails Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal.